Huishoudelijke taken, laat het maar aan ons over ..

Hulp bij het huishouden kan nodig zijn als praktische activiteiten moeilijker gaan worden of als de zorg voor uw zieke partner veel van u vraagt.

Het kan zijn dat iemand na een ziekenhuisopname of een ingrijpende behandeling niet meer alleen het huishouden kan opbrengen. Wij helpen u graag om weer structuur aan te brengen en werkzaamheden over te nemen. In het geval van chronisch ziek zijn of het kampen met een lichamelijke beperking, kan het zijn dat onze hulp goed van pas komt!

Maak een afspraak met één van onze medewerkers en wij vinden zeker een oplossing.